The visit of Ukrainian delegation to the European partners of the project

In the frame of the Ukrainian- Polish and German project Tempus Tacis the Ukrainian delegation has visited Germany and Poland in the period from the 25 of May till 14 of June 2008.This trip was put into effect according to the plans of the project Tempus Tacis “The creation of the informational and consulting Agro ecological centre in Poltava.
The aim of it was the preparation and gathering of the materials for the amelioration of the 3 questions which were passed for the discussion in the first part of the project:
– The analysis of the European legislation in the environmental protection field;
– Organic farming and ecological production;
– The perfection of the education and muster course correcting in the field of the preparation of the specialists for organic agriculture and receiving of the ecological production.

For the period of our visit to Germany the members of our delegation have received much of different and useful information, have visited many enterprises and have met many interesting people. The program organizes gave us the possibility to make many interesting excursions, such as:
the excursions to the industrial enterprises;

(більше…)

Візит української делегації до європейських партнерів проекту

У рамках спільного українсько-німецько-польського проекту Темпус Таціс українська делегація в період з 25 травня по 14 червня 2008року відвідала Німеччину та Польщу. Цей візит відбувався згідно з планом робіт по проекту та з метою утворення в Полтаві Агроекологічного центру. Метою поїздки булла підготовка та збір матеріалів для подальшої розробки трьох питань, що виносились на розгляд та обговорення першої частини проекту, а саме:
– аналіз європейського законодавства в галузі охорони навколишнього середовища;
– органічне землеробство та екологічно чиста продукція;
– поліпшення навчального процесу та коректування магістерських курсів для підготовки спеціалістів в галузі екологічного землеробства та отримання екологічно чистої продукції.
(більше…)