Аграрна екологія: Навчальний посібник

Нещодавно вийшов із друку навчальний посібник: Горб О.О., Писаренко П.В., Калініченко В.М. Аграрна екологія: Навчальний посібник (конспект лекцій). – Полтава: Оріяна, 2008. – 162 с.

Аграрна екологія навчальний посібник

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1.4/18-Г-742 від 01.04.08)

У навчальному посібнику викладено базові поняття агроекології як теоретичної основи раціонального природокористування, а саме її методи і завдання, основні закони екології, основні проблеми, що виникають у сільськогосподарському виробництві та можливі шляхи вирішення цих проблем.
Посібник призначений для студентів та аспірантів вищих навчаних аграрних закладів.

(більше…)