Advanced training courses at AEC 29-31 of October, 2008

Advanced training courses at AEC
29-31 of October, 2008

tempus aec

Dear colleagues!

The agro Ecological Centre of Poltava region which works in the frame of the international Ukrainian-German-Polish project Tempus-Tacis 2006 invites all persons interested to take part in three-day training workshop from 29 till 31 of October. At this workshop it will discuss the next questions:

1. Production of organic plant and animal husbandry products and marketing of organic products.
2. Normative-legislative basis of ecological documentation and environmental regulations.
3. EU food quality and safety regulations, international food regulations and potential of Ukraine to comply with them.

(більше…)

Міжнародний навчальний семінар підвищення кваліфікації 29-31 жовтня 2008 року

Міжнародний навчальний семінар підвищення кваліфікації

29-31 жовтня 2008 року

tempus aec poltava

Шановні колеги!

Агро-Екологічний Центр Полтавщини, який працює в рамках міжнародного українсько-німецько-польського проекту Tempus-Tacis 2006, запрошує бажаючих прийняти участь у триденному семінарі на якому будуть розглянуті наступні модулі:

1. Виробництво екологічної продукції рослинного та тваринного походження. Маркетинг екологічної продукції.
2. Нормативно-законодавча база в галузі екології та охорони навколишнього природного середовища.
3. Європейські вимоги до якості та безпеки продуктів харчування, їх міжнародне регулювання та можливість застосування в умовах України.

(більше…)