Міжнародна екологічна конференція

Увага! Увага! Увага!

З 6 по 7 травня 2008 року
Агро-Екологічний Центр

(Проект Темпус 2006 Jep_27168_2006)

TEMPUS AEC logo

Запрошує вас прийняти участь в Міжнародній екологічній конференції

Більш ніж 40 учасників з України та 12 експертів з Німеччини та Польщі приїздять до Полтавської державної аграрної академії, щоб обговорити дуже важливі питання:
1. Європейські вимоги до якості та безпеки продуктів харчування, їх міжнародне регулювання та можливість застосування в умовах України.
2. Нормативно законодавча база в галузі екології та охорони навколишнього середовища в ЄС.
3. Виробництво екологічних продуктів рослинного та тваринного походження. Маркетинг екологічної продукції.
(більше…)

Агро-Екологічний Центр (Agro-Еcological Сenter)

Інформація про проект

Агро-Екологічний Центр

З одного боку Україна – це сільськогосподарська країна (74% території, 30% населення зайняті в сільському господарстві), з іншого боку вона – центр важкої промисловості, розвиток, якої в умовах централізованої командної економіки призвів до значних проблем навколишнього середовища (наприклад, у 4-5 рази рівень забруднення навколишнього середовища вищий ніж у промислових країнах).

(більше…)

Agro-Ecological Center

Information about a project

Agro-Ecological Center

On the one hand the Ukraine is an agricultural country (74% of its area, 30% of population in agriculture), on the other hand it is a centre of heavy industry, the development of which under the centralised command economy caused severe environmental problems (e.g. 4-5 times higher level of environmental load than in highly industrialised countries). (більше…)