Advanced training courses at AEC 29-31 of October, 2008

Advanced training courses at AEC
29-31 of October, 2008

tempus aec

Dear colleagues!

The agro Ecological Centre of Poltava region which works in the frame of the international Ukrainian-German-Polish project Tempus-Tacis 2006 invites all persons interested to take part in three-day training workshop from 29 till 31 of October. At this workshop it will discuss the next questions:

1. Production of organic plant and animal husbandry products and marketing of organic products.
2. Normative-legislative basis of ecological documentation and environmental regulations.
3. EU food quality and safety regulations, international food regulations and potential of Ukraine to comply with them.

(більше…)

Міжнародний навчальний семінар підвищення кваліфікації 29-31 жовтня 2008 року

Міжнародний навчальний семінар підвищення кваліфікації

29-31 жовтня 2008 року

tempus aec poltava

Шановні колеги!

Агро-Екологічний Центр Полтавщини, який працює в рамках міжнародного українсько-німецько-польського проекту Tempus-Tacis 2006, запрошує бажаючих прийняти участь у триденному семінарі на якому будуть розглянуті наступні модулі:

1. Виробництво екологічної продукції рослинного та тваринного походження. Маркетинг екологічної продукції.
2. Нормативно-законодавча база в галузі екології та охорони навколишнього природного середовища.
3. Європейські вимоги до якості та безпеки продуктів харчування, їх міжнародне регулювання та можливість застосування в умовах України.

(більше…)

Аграрна екологія: Навчальний посібник

Нещодавно вийшов із друку навчальний посібник: Горб О.О., Писаренко П.В., Калініченко В.М. Аграрна екологія: Навчальний посібник (конспект лекцій). – Полтава: Оріяна, 2008. – 162 с.

Аграрна екологія навчальний посібник

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1.4/18-Г-742 від 01.04.08)

У навчальному посібнику викладено базові поняття агроекології як теоретичної основи раціонального природокористування, а саме її методи і завдання, основні закони екології, основні проблеми, що виникають у сільськогосподарському виробництві та можливі шляхи вирішення цих проблем.
Посібник призначений для студентів та аспірантів вищих навчаних аграрних закладів.

(більше…)

Потенціал Полтавщини в агроекологічному виробництві

Агро-Екологічний Центр презентує нову книгу серії “Екологічна бібліотека Полтавщини”, яка має назву “Потенціал Полтавщини в агроекологічному виробництві”

Потенціал Полтавщини в агроекологічному виробництві

Завантажити у форматі PDF

Візит української делегації до європейських партнерів проекту

У рамках спільного українсько-німецько-польського проекту Темпус Таціс українська делегація в період з 25 травня по 14 червня 2008року відвідала Німеччину та Польщу. Цей візит відбувався згідно з планом робіт по проекту та з метою утворення в Полтаві Агроекологічного центру. Метою поїздки булла підготовка та збір матеріалів для подальшої розробки трьох питань, що виносились на розгляд та обговорення першої частини проекту, а саме:
– аналіз європейського законодавства в галузі охорони навколишнього середовища;
– органічне землеробство та екологічно чиста продукція;
– поліпшення навчального процесу та коректування магістерських курсів для підготовки спеціалістів в галузі екологічного землеробства та отримання екологічно чистої продукції.
(більше…)

Доповіді на екологічній конференції

Учасники міжнародної екологічної конференції

Учасники екологічної конференції АЕЦ

(більше…)

Міжнародна екологічна конференція

Увага! Увага! Увага!

З 6 по 7 травня 2008 року
Агро-Екологічний Центр

(Проект Темпус 2006 Jep_27168_2006)

TEMPUS AEC logo

Запрошує вас прийняти участь в Міжнародній екологічній конференції

Більш ніж 40 учасників з України та 12 експертів з Німеччини та Польщі приїздять до Полтавської державної аграрної академії, щоб обговорити дуже важливі питання:
1. Європейські вимоги до якості та безпеки продуктів харчування, їх міжнародне регулювання та можливість застосування в умовах України.
2. Нормативно законодавча база в галузі екології та охорони навколишнього середовища в ЄС.
3. Виробництво екологічних продуктів рослинного та тваринного походження. Маркетинг екологічної продукції.
(більше…)