Доповіді на екологічній конференції

Учасники міжнародної екологічної конференції

Учасники екологічної конференції АЕЦ

(більше…)

International ecological conference

Attention! Attention! Attention!

From May 6 to 7, 2008
Agro-Ecological Centre
(Project Tempus 2006 JEP_27168_2006)

TEMPUS AEC logo

invite you to take part in the International ecological conference.
More than 40 participants from Ukraine and 12 experts from Germany and Poland come to Poltava state agrarian academy to discuss the very important questions:
1. EU food quality and safety regulations, international food regulations and potential of the Ukraine to comply with them.
2. Normative – legislative basis of ecological documentation and environmental regulations of EU.
3. Production of organic plant and animal husbandry products and marketing of organic products.
(більше…)

Міжнародна екологічна конференція

Увага! Увага! Увага!

З 6 по 7 травня 2008 року
Агро-Екологічний Центр

(Проект Темпус 2006 Jep_27168_2006)

TEMPUS AEC logo

Запрошує вас прийняти участь в Міжнародній екологічній конференції

Більш ніж 40 учасників з України та 12 експертів з Німеччини та Польщі приїздять до Полтавської державної аграрної академії, щоб обговорити дуже важливі питання:
1. Європейські вимоги до якості та безпеки продуктів харчування, їх міжнародне регулювання та можливість застосування в умовах України.
2. Нормативно законодавча база в галузі екології та охорони навколишнього середовища в ЄС.
3. Виробництво екологічних продуктів рослинного та тваринного походження. Маркетинг екологічної продукції.
(більше…)

Агро-Екологічний Центр (Agro-Еcological Сenter)

Інформація про проект

Агро-Екологічний Центр

З одного боку Україна – це сільськогосподарська країна (74% території, 30% населення зайняті в сільському господарстві), з іншого боку вона – центр важкої промисловості, розвиток, якої в умовах централізованої командної економіки призвів до значних проблем навколишнього середовища (наприклад, у 4-5 рази рівень забруднення навколишнього середовища вищий ніж у промислових країнах).

(більше…)

Agro-Ecological Center

Information about a project

Agro-Ecological Center

On the one hand the Ukraine is an agricultural country (74% of its area, 30% of population in agriculture), on the other hand it is a centre of heavy industry, the development of which under the centralised command economy caused severe environmental problems (e.g. 4-5 times higher level of environmental load than in highly industrialised countries). (більше…)