Міжнародний навчальний семінар підвищення кваліфікації 29-31 жовтня 2008 року

Міжнародний навчальний семінар підвищення кваліфікації

29-31 жовтня 2008 року

tempus aec poltava

Шановні колеги!

Агро-Екологічний Центр Полтавщини, який працює в рамках міжнародного українсько-німецько-польського проекту Tempus-Tacis 2006, запрошує бажаючих прийняти участь у триденному семінарі на якому будуть розглянуті наступні модулі:

1. Виробництво екологічної продукції рослинного та тваринного походження. Маркетинг екологічної продукції.
2. Нормативно-законодавча база в галузі екології та охорони навколишнього природного середовища.
3. Європейські вимоги до якості та безпеки продуктів харчування, їх міжнародне регулювання та можливість застосування в умовах України.

(більше…)

Аграрна екологія: Навчальний посібник

Нещодавно вийшов із друку навчальний посібник: Горб О.О., Писаренко П.В., Калініченко В.М. Аграрна екологія: Навчальний посібник (конспект лекцій). – Полтава: Оріяна, 2008. – 162 с.

Аграрна екологія навчальний посібник

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1.4/18-Г-742 від 01.04.08)

У навчальному посібнику викладено базові поняття агроекології як теоретичної основи раціонального природокористування, а саме її методи і завдання, основні закони екології, основні проблеми, що виникають у сільськогосподарському виробництві та можливі шляхи вирішення цих проблем.
Посібник призначений для студентів та аспірантів вищих навчаних аграрних закладів.

(більше…)

Потенціал Полтавщини в агроекологічному виробництві

Агро-Екологічний Центр презентує нову книгу серії “Екологічна бібліотека Полтавщини”, яка має назву “Потенціал Полтавщини в агроекологічному виробництві”

Потенціал Полтавщини в агроекологічному виробництві

Завантажити у форматі PDF

Інформаційний буклет Агро-Екологічний Центр Полтавщини

Ви можете завантажити інформаційний буклет про Агро-Екологічний Центр Полтавщини.

буклет АЕЦ

Завантажити (формат PDF)

You can download an informative booklet about Agro-Ecological Centre of Poltava region

Download ENG (PDF)

The visit of Ukrainian delegation to the European partners of the project

In the frame of the Ukrainian- Polish and German project Tempus Tacis the Ukrainian delegation has visited Germany and Poland in the period from the 25 of May till 14 of June 2008.This trip was put into effect according to the plans of the project Tempus Tacis “The creation of the informational and consulting Agro ecological centre in Poltava.
The aim of it was the preparation and gathering of the materials for the amelioration of the 3 questions which were passed for the discussion in the first part of the project:
– The analysis of the European legislation in the environmental protection field;
– Organic farming and ecological production;
– The perfection of the education and muster course correcting in the field of the preparation of the specialists for organic agriculture and receiving of the ecological production.

For the period of our visit to Germany the members of our delegation have received much of different and useful information, have visited many enterprises and have met many interesting people. The program organizes gave us the possibility to make many interesting excursions, such as:
the excursions to the industrial enterprises;

(більше…)

Візит української делегації до європейських партнерів проекту

У рамках спільного українсько-німецько-польського проекту Темпус Таціс українська делегація в період з 25 травня по 14 червня 2008року відвідала Німеччину та Польщу. Цей візит відбувався згідно з планом робіт по проекту та з метою утворення в Полтаві Агроекологічного центру. Метою поїздки булла підготовка та збір матеріалів для подальшої розробки трьох питань, що виносились на розгляд та обговорення першої частини проекту, а саме:
– аналіз європейського законодавства в галузі охорони навколишнього середовища;
– органічне землеробство та екологічно чиста продукція;
– поліпшення навчального процесу та коректування магістерських курсів для підготовки спеціалістів в галузі екологічного землеробства та отримання екологічно чистої продукції.
(більше…)

Доповіді на екологічній конференції

Учасники міжнародної екологічної конференції

Учасники екологічної конференції АЕЦ

(більше…)

International ecological conference

Attention! Attention! Attention!

From May 6 to 7, 2008
Agro-Ecological Centre
(Project Tempus 2006 JEP_27168_2006)

TEMPUS AEC logo

invite you to take part in the International ecological conference.
More than 40 participants from Ukraine and 12 experts from Germany and Poland come to Poltava state agrarian academy to discuss the very important questions:
1. EU food quality and safety regulations, international food regulations and potential of the Ukraine to comply with them.
2. Normative – legislative basis of ecological documentation and environmental regulations of EU.
3. Production of organic plant and animal husbandry products and marketing of organic products.
(більше…)